Menu Sluiten

Sluikstort


Sluikstort

Informatie over sluikstorten.

Sluikstorten is het dumpen van al of niet giftig afval op een plaats waar dit niet mag.

Zwerfafval bestrijden is tegenwoordig een ganse uitdaging.

Afgezien van het risico van een noodsituatie voor de volksgezondheid, brengt illegaal storten ook een financieel risico met zich mee. In het afgelopen jaar werden vele meldingen van sluikstorten ingediend bij de politie.

Daarnaast bleek uit een recente audit van het afvalbeheersysteem van vele steden dat er in de parken van de stad een aantal illegale dumpingen plaatsvonden.

Tegenwoordig maakt men vaak gebruik van mobiele camerabewaking om sluitstorten tegen te gaan.

Sluikstorters ontwijken bewust de inzameling van huisvuil of bedrijfsafval.

Ze laten afval achter op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet is toegelaten en of in de verkeerde bakken of containers.

Info over sluikstort

Gegevens over Sluikstort

Sluikstorten is het doelbewust dumpen van afval.

Het gaat hier vaak om grotere stukken zoals zakken val afval, matrassen, koelkasten, of bouwafval en sloopafval.

 Zwerfvuil daarentegen is klein afval dat we vaak nonchalant of zonder dat we erbij stil staan op straat gooien of achterlaten in een park of berm.

Het achterlaten van zwerfvuil, hondenpoep of sluikstorten wordt streng bestraft.

Overtreders kunnen door de politie volgens het GAS reglement beboet worden tot 250 euro. Daar komt volgens de belasting op het weghalen van afvalstoffen, nog een kost bij die kan oplopen tot 500 euro.

Een sluikstortcamera werkt preventief tegen overdadig sluikstorten.

Meer info over sluikstort nu op www.deroeve.com.

Tags

Advies Sluikstortcamera | Bedrijven Sluikstortcamera | Diensten Sluikstortcamera | Expert Sluikstortcamera | Informatie Sluikstortcamera | Mobiele Beveiligingscamera | Mobiele Bewakingscamera |